INTELLIGENT FLEET MANAGEMENT

Knowledge of fleet use and costs

INTELIĢENTA AUTOPARKA VADĪBA

zināšanas par autoparka lietošanu un izmaksām

УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ

сведения об использовании автопарка да расходах

IŠMANUSIS AUTOMOBILIŲ PARKO VALDYMAS

Informacija apie naudojimąsi automobilių parku ir įkainius

INTELLIGENTNE AUTOPARGI HALDUS

teadmised autopargi kasutusest ja kuludest

Motor vehicle fleet management with fleetsheet.

Fleetsheet is a technology for measuring the performance of the motor vehicle fleet that enables you to make decisions on the operation thereof. With fleetsheet your motor vehicle fleet management becomes more than just regular vehicle rent payments or moving dots on an electronic map.

Graphic information on the vehicles of your fleet, their users and use, deadlines. In our opinion fleet management starts with being responsible for the vehicle.

The details of fuel resources management are often known by the accounting department only, however awareness of fuel use and actual vehicle operation data in a graphic form provides you with details for intelligent motor vehicle fleet management.

Service costs at a company that maintains a fleet must be controlled by an engineer. Fleetsheet is a way of analysing and demonstrating these costs to colleagues in a simple form either while talking to partners or within the company.

We offer to review all analytical fleet management information in the graphical section of the fleetsheet as well. It will help your fleet management become intelligent fleet management.

Data collection/maintenance can be performed as a single audit or as regular work along with the daily administration of the company"s motor vehicle fleet.

Autoparka vadība ar fleetsheet.

fleetsheet ir tehnoloģija autoparka snieguma mērījumiem, lai dotu pamatu Jūsu lēmumiem par tā ekspluatāciju. Ar fleetsheet Jūsu autoparka vadība ir vairāk nekā regulārs automašīnas nomas maksājums vai kustīgi punkti elektroniskā kartē.

Pārskatāma informācija par Jūsu autoparka automašīnām, to lietotājiem un lietošanu, termiņiem. Autoparka vadība mūsu izpratnē sākas ar atbildību par automašīnu - pieņemšanas/nodošanas, kā arī lietošanas dokumentācijas un datu ērtu pārvaldību.

Degvielas saimniecības nianses nereti zin tikai grāmatvedība, taču zināšanas par degvielas izlietojumu un patiesiem automašīnas lietošanas datiem pārskatāmā veidā dod argumentāciju Jūsu inteliģentajai autoparka vadībai.

Servisa izmaksas uzņēmumā ar autoparku ir jākontrolē auto inženierim. fleetsheet ir veids kā tās analizēt un viegli parādīt kolēģiem gan sarunā ar partneriem, gan uzņēmuma iekšienē.

Visu autoparka vadības analītisko informāciju piedāvājam pārskatīt arī fleetsheet grafiskajā sadaļā. Tā palīdzēs Jūsu autoparka vadībai kļūt par inteliģentu autoparka vadību.

Datu savākšana/uzturēšana var tikt veikta kā vienreizējs audits vai arī kā regulārs darbs paralēli uzņēmuma autoparka ikdienas administrēšanai.

Управление автопарком со через fleetsheet.

Fleetsheet – методика измерения показателей автопарка интересах обоснования решений по поводу его эксплуатации. С fleetsheet правление вашим автопарком – сие больше, нежели просто-напросто регулярная расчёт после аренду автомобиля alias движущиеся точки для электронной карте.

Наглядная уведомление об автомобилях вашего автопарка, их использовании, сроках, а вот и все сотрудниках, которые имеют для ним доступ. В нашем понимании орган автопарком начинается из ответственности ради автомобиль.

Нюансы топливного хозяйства почасту известны только лишь бухгалтерии, тем не менее наглядное воззрение сведений относительно потреблении топлива да реальных данных об использовании автомобиля – суждение во пользу умного управления автопарком.

Сервисные затраты сверху предприятии, имеющем автопарк, должны сличать автоинженеры. Fleetsheet – путь рассмотреть сии исходняк равным образом мелочёвка продемонстрировать их сотрудникам не в таком случае — не то партнерам.

Со всей аналитической информацией об управлении автопарком дозволяется осведомиться равным образом на графическом разделе fleetsheet. Это поможет вас сформировать умное орган автопарком.

Сбор/содержание данных позволяется реализовывать на правах симультанный аудирование сиречь как бы регулярную работу в одно время от повседневным администрированием автопарка предприятия.

Automobilių parko valdymas su fleetsheet.

Fleetsheet yra automobilių parko veiklos vertinimo technologija, padedanti Jums priimti sprendimus, susijusius su automobilių parko eksploatacija. Su fleetsheet Jūsų automobilių parko valdymas bus daugiau nei reguliarus automobilio nuomos mokestis ar judantys taškai elektroniniame žemėlapyje.

Galėsite peržiūrėti informaciją apie savo automobilių parko automobilius, jų naudotojus ir naudojimą bei terminus. Automobilių parko valdymas, mūsų nuomone, prasideda nuo atsakomybės už automobilį.

Degalų ūkio niuansus dažnai žino tik buhalterija, tačiau informacija apie degalų sąnaudas ir patikimi automobilio naudojimo duomenys, kuriuos galite lengvai peržiūrėti, yra Jūsų išmaniojo automobilių parko valdymo pagrindas.

Remonto išlaidas įmonėje, turinčioje automobilių parką, dažniausiai kontroliuoja automobilių inžinierius. Fleetsheet yra puikus būdas šią informaciją analizuoti ir lengvai parodyti tiek bendraujant su partneriais, tiek įmonės viduje.

Visą analitinę automobilių parko valdymo informaciją siūlome peržiūrėti fleetsheet grafinėje skiltyje. Ji padės Jums valdyti automobilių parką išties išmaniai.

Duomenų rinkimas / laikymas gali būti atliekamas kaip vienkartinis auditas arba kaip reguliarus darbas greta kasdienio įmonės automobilių parko administravimo.

Autopargi haldamine Fleetsheeti abil.

Fleetsheet on tehnoloogia, mis aitab mõõta autopargi tulemuslikkust ja otsustada, kuidas autoparki paremini kasutada. Fleetsheeti abil on autopargi haldamine efektiivsem kui lihtsalt regulaarne autoliisingu maksmine või liikuvad punktid elektroonilisel kaardil.

Selle tehnoloogiaga saate ülevaatliku informatsiooni oma autopargi autodest, kasutajatest ja kasutamisest ning tähtaegadest. Meie arvates algab autopargi haldus autode eest vastutamisega.

Kütuse kasutamise üksikasju teab tihti ainult raamatupidaja, kuid Fleetsheeti andmed kütusekulu ja autode kasutamise kohta annavad ülevaatlikul kujul aluse autopargi intelligentseks haldamiseks.

Ettevõttes, kus on autopark, kontrollib hoolduse maksumust tehnik. Fleetsheet võimaldab seda analüüsida ja jagada nii ettevõttesiseste kolleegidega kui ka ettevõtteväliste koostööpartneritega.

Pakume kogu autopargi halduse analüütilise informatsiooni ülevaadet ka Fleetsheeti graafilises osas. See aitab muuta autopargi halduse intelligentseks autopargi halduseks.

Andmete kogumine ja säilitamine on teostatav ühekordse auditina või regulaarselt, paralleelselt ettevõtte autopargi igapäevase haldamisega.


zparmaan1208.zone-ip.xyz rdaliyah1208.zone-ip.xyz sjmary1208.godrejseethru.com dxz.jzxyxjhj.idhost.kz 11c.21xl.gq j1s.21xl.tk zin.spffrjkx.idhost.kz c41.dpwiegpk.idhost.kz 6ch.cpycywit.idhost.kz lul.tvjijvtd.idhost.kz fya.21xl.ml vef.eckqgqcf.idhost.kz 4c5.qazuttxg.idhost.kz 1rv.dghheejp.idhost.kz lvl.privat-21plus.cf zea.ixcskuei.idhost.kz s5j.dssvygwq.idhost.kz 5mz.privat-21plus.ml wll.21xxl.ml d1t.21xxl.ga kqu.21xl.cf qng.gwyaqsjy.idhost.kz uqj.jtxvtdzu.idhost.kz bd3.qrfiutsd.idhost.kz de2.ykphisct.idhost.kz sal.sgthfxay.idhost.kz uqw.ihvkfejr.idhost.kz bhm.qxsegttx.idhost.kz dnp.tgkgqahf.idhost.kz luu.cskgiazk.idhost.kz 3jm.hvkjwddq.idhost.kz 4jo.21-privat-x.ga ei5.21xxl.cf aam.21plus-privat.cf ie3.privat-21plus.gq gfw.privat-21plus.ga wpc.privat-21plus.tk xua.21plus-privat.ml n6z.21xxl.tk qvh.wztzawfk.idhost.kz qiw.21xl.ga rtz.djwseyfq.idhost.kz pwc.jxhfswwe.idhost.kz gi2.21xxl.gq главная rss sitemap html link